Om het gebruik van onze auto´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en akkoordverklaring van onderstaande voorwaarden;

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
 2. De rit wordt voor huurder gereserveerd zodra door huurder onder vermelding van het offertenummer een voorschot van 50 euro of meer van het offertebedrag op de bankrekening van Trouwauto Holland is bijgeschreven.
 3. Als bevestiging van een (voorschot)betaling ontvangt de huurder van Trouwauto Holland per e-mail een factuur met hierin de reserverings- en betalingsbevestiging en het te betalen restant bedrag.
 4. De huurder geeft door het betalen van een voorschot bedrag aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontvangen prijsopgave en de algemene voorwaarden van Trouwauto Holland.
 5. Het restantbedrag dient door huurder ofwel minimaal één dag voor de rit op de bankrekening van Trouwauto Holland te zijn bijgeschreven ofwel tijdens de rit contant aan de chauffeur te worden betaald.
 6. Indien extra uren en/of extra leveringen worden afgenomen zullen deze aan huurder in rekening worden gebracht.
 7. De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 8. Trouwauto Holland garandeert dat de auto's constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 9. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde auto niet inzetbaar is, zal door Trouwauto Holland een vergelijkbare auto worden aangeboden.
 10. Indien door storingen en/of mankementen de auto niet verder kan rijden, zal een door Trouwauto Holland aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit. De compensatie is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de door Trouwauto Holland gefactureerde kosten van de resterende rittijd.
 11. Trouwauto Holland is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 12. Trouwauto Holland is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.  
 13. Trouwauto Holland is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 14. Alle door verhuurder ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.
 15. De huurder heeft de mogelijkheid de ritopdracht te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail onder vermelding van het betreffende factuurnummer.
 16. Indien de rit wordt geannuleerd 15 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 14 dagen voor de ritdatum is huurder 10% van het factuurbedrag aan Trouwauto Holland verschuldigd.
 17. Als de ritopdracht wordt geannuleerd korter dan 14 dagen doch uiterlijk 3 dagen voor de ritdatum is huurder 50% van het factuurbedrag aan Trouwauto Holland verschuldigd.
 18. Als de ritopdracht wordt geannuleerd korter dan 2 dagen voor aanvang van de rit of tijdens de rit zelf is huurder het volledige factuurbedrag aan Trouwauto Holland verschuldigd.


Vrijblijvende prijsopgave aanvragen


Cadillac Eldorado Cabriolet (wit)


Trouwauto Holland limousines